page icon

דו"ח השוואת ערוצי תנועה

בעידן הנוכחי, האפשרויות לשיווק וקידום האתר הן בלתי מוגבלות והמפתח להצלחה הוא שימוש באסטרטגיית שיווק הוליסטית המשלבת בין מספר ערוצים שונים שפוגשים את המשתמש בשלבים שונים ביום- חיפושים אורגניים, קמפיינים ממומנים בגוגל, רשתות חברתיות, הפניות מאתרים אחרים, כניסות ישירות ועוד.
בעקבות האפשרויות הרבות, יש לתכנן בצורה שקולה את חלוקת התקציב וההשקעה בכל אחד מן האפיקים, בהתאם לרווחיות שלו וההשפעה שלו על הצלחת האתר. להבנה מעמיקה של ביצועי האתר, מומלץ לפלח כל אחד מן דו"חות ה-CRO לפי מקורות התנועה השונים, להבין את ההבדלים ביניהם ולהעלות השערות לסיבת היווצרותם. יש לזהות את הערוץ שמניב את עיקר ההמרות ואת הערוץ שמבזבז תקציב לשווא. בהתאם לכך תוכלו להחליט על השיפורים הנדרשים בתוך האתר ומחוצה לו, ולבצע התאמות בחלוקת התקציב ומשאבי החברה.

דוגמאות לניתוחים

דוגמאות לניתוחים ונתונים הניתנים במסגרת דו"ח זה.
 

1. ניתוח של ביצועי האתר

lightbulb icon ניתוח ביצועי אתר לפי ערוצים מסכם את האפיקים החזקים והחלשים ביותר, ומצביע על פרמטרים הדורשים שיפור בכל ערוץ כגון הכנסת תנועה, הורדת אחוזי נטישה, הגדלת הדפים הנצפים ועוד.
ניתוח של ביצועי האתר ניתוח של ביצועי האתר

2. ניתוח זרימת גולשים

lightbulb icon ניתוח זרימת גולשים מציג את המסלולים הנפוצים שעוברים הלקוחות המגיעים מכל אחד מערוצי התנועה, ומספק תובנות בהתאמת ממשק המשתמש ל-user flow של כל אחת מהם.
ניתוח זרימת גולשים ניתוח זרימת גולשים

3. ניתוח תהליך הרכישה

lightbulb icon ניתוח תהליך הרכישה לפי מקורות תנועה מזהה את הערוצים המניבים ביותר, ומצביע על השלבים הבעייתיים בכל אחד מהם, הפוגעים באחוזי ההמרה באתר.
ניתוח תהליך הרכישה ניתוח תהליך הרכישה

4. ניתוח קהל

lightbulb icon ניתוח קהלים מציג את הקהלים הרווחיים ביותר בכל אחד מערוצי התנועה ע"פ נתונים דמוגרפיים וגיאוגרפיים- נתונים קריטיים לקבלת החלטות הקשורות לטירגוט קהלים בפלטפורמות פרסום שונות.
ניתוח קהל ניתוח קהל

הדו''חות שלנו

ניתוח ביצועי אתר

ניתוח ביצועי אתר

קרא עוד >

ניתוח ביצועי אתר

ניתוח זמן שהיה, מספר הדפים הנצפים, מהירות טעינת דפים, אחוזי נטישה ועוד

קרא עוד >
ניתוח מוצרים<br>וקטגוריות

ניתוח מוצרים
וקטגוריות

קרא עוד >

ניתוח מוצרים
וקטגוריות

ניתוח מוצרים וקטגוריות מובילות, מוצרים כדאיים ליצירת באנדלים ולהצגה כמוצרי קופה

קרא עוד >
ניתוח דפי תוכן

ניתוח דפי תוכן

קרא עוד >

ניתוח דפי תוכן

ניתוח של אינטראקציית הגולשים עם דפי האתר, זיהוי דפים בעייתיים אל מול ממירים

קרא עוד >
ניתוח זרימת<br>גולשים

ניתוח זרימת
גולשים

קרא עוד >

ניתוח זרימת
גולשים

ניתוח של חווית המשתמש באתר. זיהוי איזורים "חמים", מסלולים נפוצים וזליגות רווחות.

קרא עוד >
ניתוח תהליך<br>רכישה

ניתוח תהליך
רכישה

קרא עוד >

ניתוח תהליך
רכישה

ניתוח מעבר בין השלבים השונים ומילוי השדות בתהליך הרכישה וזיהוי זליגות משתמשים לאורך התהליך כולו.

קרא עוד >
ניתוח זמנים

ניתוח זמנים

קרא עוד >

ניתוח זמנים

ניתוח ימים ושעות הרווחיים ביותר באתר, ניתוח הזמן שעובר מרגע החשיפה לאתר ועד לביצוע רכישה.

קרא עוד >
ניתוח קהל

ניתוח קהל

קרא עוד >

ניתוח קהל

ניתוח קהל הגולשים של האתר מבחינה דמוגרפית, גיאוגרפית ופסיכולוגית.

קרא עוד >
ניתוח סוגי לקוחות

ניתוח סוגי לקוחות

קרא עוד >

ניתוח סוגי לקוחות

ניתוח סגנון השימוש באתר- קהל חוזר לעומת קהל חדש, סכום עגלה ממוצע, מספר מוצרים ברכישה, הזמן שחלף מהחשיפה עד לרכישה ועוד

קרא עוד >

80%
מהגולשים מוסיפים מוצר לסל
ונוטשים את האתר

עם Funnelyzer,
ניתוח החנות שלך מעולם לא היה פשוט יותר.

אני רוצה לנסות בחינם Close btn