זו לא חכמה להכניס יותר גולשים לאתר- החכמה היא להכניס את הגולשים הנכונים לאתר.

זו לא חכמה להכניס יותר גולשים לאתר- החכמה היא להכניס את הגולשים הנכונים לאתר.