Website, Store, Store View: מדריך להקמה וניהול של מספר חנויות עבור אותו אתר

Magento2 מאפשרת להקים תחת מערכת ראשית אחת, מספר "חנויות" שונות (וריאציות של האתר)- בהתאם למפרט העסקי של כל מותג. כלומר, בהגדרת סוגי חנויות שונים תוכלו להשתמש בנתונים הבסיסיים של האתר שלכם בכל "חנות" (מע"מ, משלוחים ,מוצרים, קטגוריות וכו), אך עם שינויים נצרכים לכל חנות כמו – שפה, דומיין, מלאי ועוד. כל סוגי החנויות יהיו תחת דומיין אחיד (כאשר כל אחת תקבל sub-domain משלה).

כאשר מקימים אתר מסחר אלקטרוני בפלטפורמת מג'נטו, חשוב כבר בשלב הראשון לתכנן את סוגי החנויות הנצרכות עבור המותג. בהגדרת החנויות, אתם מאפשרים לעצמכם לנהל בצורה היעילה ביותר את האתר שלכם- ע"י שינוי הגדרות ונתונים עבור כל אחת מהחנויות.

סוגי החנויות במערכת מג'נטו 2

סוגי חנויות במג'נטו 2

חשוב להבין כי סוגי החנויות נועדו עבור הכנסת הסדר הארגוני שלכם גם לתוך אתר האינטרנט שלכם. באופן עקרוני, תוכלו להשתמש בסוגי החנויות כרצונכם (כלומר- אין הגדרה מסוימת לפיה אתם חייבים ללכת, אלא פשוט יש להשתמש בסוגי החנויות ובסדר ביניהם בחכמה).

סוג Websites
הרמה הגבוהה ביותר של האתר, בו מוגדרות ההגדרות הבסיסיות אשר יחולו על כל סוגי החנויות שתחתיה, אלא אם יוגדר בהן אחרת. תחת Website יהיו נתונים אשר ניתן לחלוק עם כל סוגי החנויות- מועדון לקוחות, מוצרים ועוד.

סוג Store
הרמה האמצעית, המאפשרת להגדיר סוגי חנויות שונים, למשל חנות המשווקת B2B לעומת חנות המשווקת B2C. בהגדרת מספר חנויות שונות תחת Website אחיד, הקטגוריות והמוצרים יכולים להיות דומים (אפשר כמובן גם שלא), אבל ניתן להגדיר מחירים שונים.

סוג Store Views
הרמה הנמוכה והמצומצמת ביותר, המאפשרת תצוגות שונות של חנויות. למשל, ניתן להציג את החנות (רמה מעל) עם כל הנתונים שלה, במספר שפות שונות. העניין המרכזי בסוג זה, הוא התצוגה של החנות.

 

גישה לניהול הרמות השונות ממערכת הניהול:
STORES -> All Stores

stores magento2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המסך שייפתח, בו תוכלו להקים ולנהל אתר, חנות ותצוגת חנות:

תצוגת STORES במערכת ניהול Magento2

 

ניתן להקים Website/ Store/ Store View בכפתורים העליונים במסך זה. לאחר לחיצה על אחד מהם, ייפתחו המסכים הבאים:

הקמה והגדרה של WEBSITE

הקמת Website במערכת Magneto2

 

הקמה והגדרה של STORE

הקמת Store במערכת Magento2

 

הקמה והגדרה של STORE VIEW

הקמת Store View במערכת Magento2

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *